FAHAON

.

oBoIesl'ciw cPrus

TOM II

e>

FAFIAON

<A

T1

3

b.

TOM II.

fi)

■1

&

s

£

Bolesiaw Prus

0

3

re

H

(A

(1J

Ksiqz? Ramzes wypetnia misj§ zlecon^ mu przez ojca w jednej z prowincji, a

0

w

A

tymczasem intrygi wokot jego osoby zag^szczajq si§. Kaptani maj^ swoje wtasne

3

Q

ffl

plany, podobnie jak walcz^cy o przysziosc swojej ojczyzny Fenicjanie. Ponadto

■■■

dochodzi do konfliktu granicznego z Libi^, ktory dla ksi^cia stanie si§ momentem przetomowym.

Read for LibriVox.org by Piotr Nater

09

£

Total runtime 9:04:40

0

<D

0

(A

I-

ST

c

0

*

2

This LibriVox recording is in the public domain and may be reproduced, distributed or modified without

(0

permission. The LibriVox objective is to make all books in the public domain available, for free, in

c

1L

audioformat on the Internet. For more information, or to volunteer, please visit librivox.org

Cover image: Statue of Ramses II, Luxor by William Henry Goodyear (1846 - 1923). Cover designed by Availle.This design is in the public domain.

(A