to

FAFIAON

T1

3

k

TOM III.

fi>

&

&)

A

£

Bolesiaw Prus

0

3

w

-1

"55

0

Mtody Ramzes XIII obejmuje panowanie nad Egiptem, jednak jego wrogowie nie

0

3

spi^, a jego sprzymierzency chcq nim manipulowac. Sam faraon tez nie unika

CO

powaznych bt§dow, cz§sto spowodowanych stabosciami swojego charakteru.

Lekcewazy tez pot§g§ klasy kaptanskiej, ktor^ postanowit sobie podporz^dkowac nie zdaj^c sobie sprawy z tego, jakimi srodkami dysponuj^ jego przeciwnicy. Za te bt§dy przyjdzie mu drogo zaptacic...

Read for LibriVox.org by Piotr Nater

00

o

£

Total runtime 7:55:03

<D

0

V)

H

sr

c

0

$

(0

This LibriVox recording is in the public domain and may be reproduced, distributed or modified without

ki

(0

L

permission. The LibriVox objective is to make all books in the public domain available, for free, in

audioformat on the Internet. For more information, or to volunteer, please visit librivox.org

Cover image: Statue of Ramses II, Luxor by William Henry Goodyear (1846 - 1923).

Cover designed by Availle.This design is in the public domain.

&

(A