FAHAON

■*

oBo/esI'aw oPrus

TOM I

G>

(A

FAFIAON

T1

3

TOM I.

&)

Cl

Q.

&)

<:

Bolesiaw Prus

0

a

.V:

H

W

Mtody nastfpca tronu, Ramzes, oczekuje dnia, kiedy ojciec powierzy mu nowe

0

#

stanowisko dowodcy cz§sci armii. Jednak z uptywem czasu, w miar§ jak zakres

3

0

jego obowi^zkow powifksza si§, a ksi^zf ma okazj§ blizej przyjrzec si§

n

funkcjonowaniu kraju, zaczyna on dostrzegac wokot siebie coraz wi§cej rzeczy,

ktore chcialby zmienic. Szybko tez przekonuje si§ ze swoj^ wtadz^- a takze bogactwem Egiptu- b§dzie musiat dzielic si§ z kaplanami. Pierwszy tom klasycznej powiesci przedstawiajqcej mechanizmy walki o wtadz§.

CO

E

0

Read for LibriVox.org by Piotr Nater

0

Total runtime 6:56:02

<D

(A

H

ST

c

0

$

(0

"0

'fas

gm

This LibriVox recording is in the public domain and may be reproduced, distributed or modified without

(\S

1 1

permission. The LibriVox objective is to make all books in the public domain available, for free, in

c

(A

Ik

audioformat on the Internet. For more information, or to volunteer, please visit librivox.org

Cover image: Statue of Ramses II, Luxor by William Henry Goodyear (1846 - 1923). Cover designed by Availle.This design is in the public domain.