LibriVox

La novel la narra I'enfrontament entre dos joves a I'Alta Garrotxa catalana de mitjans del segle XIX. El conflicte arrossega tota la comarca en un enfrontament civil dins la complicada i abrupta geografia pirinenca. L'lbo, un personatge malicios i violent, s'uneix a una partida de bandits itinerants, trabucaires romanents de les guerres carlines. L'lbo acaba liderant el grup i segresta la Corali, promesa de I'Albert, que es un modest hereu rural de caracter mes aviat moix i que era antic amic de malifetes de joventut. L'Albert i els seu companys s'alien amb el cap dels mossos d'esquadra per endegar una guerrilla sagnant en persecucio del bandoler. A mesura que el conflicte s'allarga per la dificultat del terreny, que permet als trabucaires d'amagar-se o maniobrar per multiples vails, cingles, boscos i masos remots, I'Albert ens explica el proces que el porta de I'abatiment a la desesperacio i a la demencia, incapag de trobar un agafall entre una societat que es tan ferestega i ferotge com el paisatge i els animals que I'envolten. La historia I'explica el mateix Albert en primera persona, en forma d'unes memories que hauria compartit amb I'autor de la novel la poc abans de morir.

This LibriVox recording is in the public domain and may be reproduced, distributed or modified without permission. The LibriVox objective is to make all books in the public domain available, for free, in audioformat on the Internet. For more information or to volunteer, please visit librivox.org.

Cover image: Feta des de el Puig de Gavarra by JoanBenet at wikimedia commons.

Cover designed by Availle. This design is in the public domain.